Strona główna        Kontakt


WYNIKI BADAŃ

W bieżącym roku przeprowadzone zostały następujące badania dotyczące truskawki kaszubskiej:

 BADANIA SENSORYCZNE

Specyficzne cechy produktu takie jak: wyjątkowy intensywny aromat oraz smak słodszy niż w przypadku truskawek pochodzących z innego obszaru geograficznego, potwierdzono na drodze badań metodą testu parzystego jednostronnego. Badaniu porównawczemu  poddano truskawkę kaszubską lub kaszëbskô malëna oraz truskawkę pochodzącą z odmiennego obszaru geograficznego. Badanie to przeprowadził wykwalifikowany zespół oceniających o monitorowanej wrażliwości sensorycznej.

Badania przeprowadzono w pracowni sensorycznej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych spełniającej wymogi ujęte w normie PN-ISO 9589:1998 „Analiza sensoryczna. Ogólne wytyczne dotyczące projektowania pracowni analizy sensorycznej". Uzyskano łącznie 63 oceny, z czego aż 60 wskazywało na truskawkę kaszubską lub kaszëbskô malëna jako słodszą. 

 BADANIE KONSUMENCKIE

Renomę truskawki kaszubskiej lub kaszëbsci malëne oraz jej silny związek z obszarem geograficznym określonym we wniosku o rejestrację produktu regionalnego jako Chronione Oznaczenie Geograficzne potwierdziły wyniki badań konsumenckich. Badania te zostały zrealizowane we wrześniu 2008 r. z zastosowaniem metody badań indywidualnych, wspieranych komputerowo oraz wywiadów telefonicznych - CATI. Schemat wywiadu obejmował znajomość upraw regionalnych Pomorza i Kaszub, świadomość nazwy, unikalność truskawki kaszubskiej, wizerunek truskawki kaszubskiej oraz wykorzystanie i postawy zakupowe wobec produktu. Badanie przeprowadzono wśród 400 respondentów,  kobiet i mężczyzn, w wieku od 20 do 60 lat. W badaniu uczestniczyły osoby robiące zakupy dla gospodarstwa domowego w których gospodarstwach domowych spożywa się truskawki. Aż 67% badanych znało co najmniej jedną z nazw, pod którą sprzedawany jest produkt -  truskawka kaszubska lub kaszëbskô malëna. Truskawka kaszubska postrzegana jest jako smaczniejsza (73%) i słodsza (68%) niż inne truskawki. Zdaniem 64% pytanych osób truskawka kaszubska lub kaszëbskô malëna jest produktem charakterystycznym dla Kaszub. Ponadto, truskawki są uważane za zdecydowanie najbardziej charakterystyczne owoce regionu Pomorza i Kaszub przez jego mieszkańców. Prawie 1/3 Kaszubów wskazuje je spontanicznie, a o ich wyjątkowości w regionie wie prawie 80%.  

 


3624 raz(y) oglądano.

Truskawki kaszubskie dojrzewają na słonecznych stokach wzgórz morenowych w otoczeniu jezior i lasów sosnowych, muskane wiatrem od morza. Bardzo słodkie i aromatyczne, są wyśmienite!
mapka
Obszar produkcji Truskawki Kaszubskiej na POJEZIERZU KASZUBSKIM
Truskawka Kaszubska lub Kaszëbskô Malëna jest produktem tradycyjnym województwa pomorskiego.
Truskawka Kaszubska lub Kaszëbskô Malëna jest wpisana do europejskiego systemu nazw i oznaczeń geograficznych. Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1155/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. nazwę produktu zarejestrowano jako Chronione Oznaczenie Geograficzne.
znaczek
Truskawka Kaszubska lub Kaszëbskô Malëna to produkt zgłoszony do europejskiego systemu nazw i oznaczeń geograficznych. Aplikuje o Chronione Oznaczenie Geograficzne.

„Kremowe Malënë” - mus z truskawek kaszubskich jest produktem tradycyjnym województwa pomorskiego mus
i otrzymał „Perłę 2005” w ogólnopolskim konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo
puchar