Strona główna        Kontakt


KARY ZA NIELEGALNE KORZYSTANIE Z ZASTRZEŻONEJ NAZWY

W odpowiedzi na liczne zapytania informujemy, że przestępstwem jest nielegalne wprowadzanie do obrotu rynkowego produktów regionalnych wpisanych do Rejestru Chronionych Nazw  i Oznaczeń Geograficznych  Produktów Rolnych i Środków Spożywczych, za co grożą surowe sankcje: kara grzywny, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do lat 2.
Tej samej karze podlega samowolne umieszczenie nazwy, symboli, zwrotów lub skrótów świadczących o rzekomej rejestracji na produkcie lub jego opakowaniu. Natomiast osoby, które z takiej działalności uczyniły sobie stałe źródło dochodu albo obracają podrabianymi produktami o znacznej wartości podlegają karze od 6 m-cy do 5 lat więzienia.

Powyższą kwestię reguluje Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. 2005 Nr 10 poz. 68 ) z późn. zm.


3974 raz(y) oglądano.

Truskawki kaszubskie dojrzewają na słonecznych stokach wzgórz morenowych w otoczeniu jezior i lasów sosnowych, muskane wiatrem od morza. Bardzo słodkie i aromatyczne, są wyśmienite!
mapka
Obszar produkcji Truskawki Kaszubskiej na POJEZIERZU KASZUBSKIM
Truskawka Kaszubska lub Kaszëbskô Malëna jest produktem tradycyjnym województwa pomorskiego.
Truskawka Kaszubska lub Kaszëbskô Malëna jest wpisana do europejskiego systemu nazw i oznaczeń geograficznych. Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1155/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. nazwę produktu zarejestrowano jako Chronione Oznaczenie Geograficzne.
znaczek
Truskawka Kaszubska lub Kaszëbskô Malëna to produkt zgłoszony do europejskiego systemu nazw i oznaczeń geograficznych. Aplikuje o Chronione Oznaczenie Geograficzne.

„Kremowe Malënë” - mus z truskawek kaszubskich jest produktem tradycyjnym województwa pomorskiego mus
i otrzymał „Perłę 2005” w ogólnopolskim konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo
puchar