Strona główna        Kontakt


OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 2 stycznia 2007 roku
w sprawie wniosków o rejestrację nazwy „Truskawka kaszubska” jako chronionego oznaczenia geograficznego.

Informacja o wpłynięciu do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku Kaszubskiego Stowarzyszenia Producentów Truskawek o rejestrację truskawki kaszubskiej oraz jednolity dokument zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym.

Chronione Oznaczenie Geograficzne (ang. – Protected Geographical Indications – PGI) oznacza nazwę regionu albo konkretnego miejsca albo w wyjątkowych przypadkach nazwę kraju używaną do opisu produktu rolnego lub środka spożywczego pochodzącego z regionu, konkretnego miejsca albo kraju. Produkt posiada szczególną jakość, reputację lub inne cechy przypisywane jego pochodzeniu geograficznemu. Produkcja lub przetwórstwo lub przygotowanie produktu odbywa się na ściśle określonym obszarze geograficznym. „Środowisko geograficzne” jest rozumiane poprzez środowisko naturalne i czynniki ludzkie, m.in. klimat, woda, jakość gleby lub lokalne know-how.

Procedura rozpoczęła się.
Potrwa co najmniej rok i oby zakończyła się sukcesem kaszubskich rolników!

3506 raz(y) oglądano.

Ogłoszenie
POBIERZ


Truskawki kaszubskie dojrzewają na słonecznych stokach wzgórz morenowych w otoczeniu jezior i lasów sosnowych, muskane wiatrem od morza. Bardzo słodkie i aromatyczne, są wyśmienite!
mapka
Obszar produkcji Truskawki Kaszubskiej na POJEZIERZU KASZUBSKIM
Truskawka Kaszubska lub Kaszëbskô Malëna jest produktem tradycyjnym województwa pomorskiego.
Truskawka Kaszubska lub Kaszëbskô Malëna jest wpisana do europejskiego systemu nazw i oznaczeń geograficznych. Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1155/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. nazwę produktu zarejestrowano jako Chronione Oznaczenie Geograficzne.
znaczek
Truskawka Kaszubska lub Kaszëbskô Malëna to produkt zgłoszony do europejskiego systemu nazw i oznaczeń geograficznych. Aplikuje o Chronione Oznaczenie Geograficzne.

„Kremowe Malënë” - mus z truskawek kaszubskich jest produktem tradycyjnym województwa pomorskiego mus
i otrzymał „Perłę 2005” w ogólnopolskim konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo
puchar