Strona główna        Kontakt


JUBILEUSZ STOWARZYSZENIA

Z udziałem Wiceministra Rolnictwa Kazimierza Plocke i innych znamienitych gości 15 marca 2008 roku  w Gminnym Ośrodku Kultury w Chmielnie, odbyło się Walne Zgromadzenie Kaszubskiego Stowarzyszenia Producentów Truskawek połaczone z obchodami jubileusz X- lecia powstania stowarzyszenia.

Po powitaniu zaproszono wszystkich do obejrzenia półgodzinnej prezentacji multimedialnej będącej sprawozdaniem z dotychczasowej działalności KSPT. Wszystkim zasłużonym dla stowarzyszenia wręczono podziękowania. Spośród gości głos pierwszy zabrał Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke, który mówił m.in. o korzyściach płynących dla rolników z wejścia do Unii Europejskiej, o tym, że truskawka kaszubska po oscypku i bryndzy podhalańskiej ma szanse być polskim produktem regionalnym chronionym prawem europejskim. Dostrzegł też konieczność zmian ustawy o grupach producenckich, która jeszcze bardziej będzie korzystna dla rolników i sprzyjać będzie organizowaniu się w grupy. Głos zabrał też Kazimierz Sumisławski – Dyrektor Dapartamentu Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Odczytał on list od Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego, który wyraził swoje uznanie dla działalności stowarzyszenia jako organizacji działającej dla środowiska lokalnego. W imieniu wojewody słowa podziękowania za zaproszenie i gratulacje przedstawiła Aldona Łoś – dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.
Niespodziankę przygotowali też samorządowcy Czesław Witkowski – Wójt Gminy Steżyca , Zbigniew Roszkowski – Wójt Gminy Chmielno i Zbigniew Fularczyk – za-ca wójta Gminy Sierakowice - włodarze gmin w których jest najwięcej plantacji truskawek w powiecie kartuskim wjechali z tortem truskawkowym (a dokładniej z pięcioma) – Wójt Chmielna, tablicą z wyrytym podziękowaniem – wójt Stężycy oraz kwiatami.
Każdy z uczestników spotkania otrzymał kawałek tortu z truskawek kaszubskich co prawda mrożonych, ale smakowo bardzo dobrych. Tort przygotowała „Palmeta” z Kartuz. Cześć uroczystą uświetnił zespół muzyczny The Rozmish, który kaszubskie piosenki zagrał i zaśpiewał w wersji rockowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3998 raz(y) oglądano.

Truskawki kaszubskie dojrzewają na słonecznych stokach wzgórz morenowych w otoczeniu jezior i lasów sosnowych, muskane wiatrem od morza. Bardzo słodkie i aromatyczne, są wyśmienite!
mapka
Obszar produkcji Truskawki Kaszubskiej na POJEZIERZU KASZUBSKIM
Truskawka Kaszubska lub Kaszëbskô Malëna jest produktem tradycyjnym województwa pomorskiego.
Truskawka Kaszubska lub Kaszëbskô Malëna jest wpisana do europejskiego systemu nazw i oznaczeń geograficznych. Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1155/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. nazwę produktu zarejestrowano jako Chronione Oznaczenie Geograficzne.
znaczek
Truskawka Kaszubska lub Kaszëbskô Malëna to produkt zgłoszony do europejskiego systemu nazw i oznaczeń geograficznych. Aplikuje o Chronione Oznaczenie Geograficzne.

„Kremowe Malënë” - mus z truskawek kaszubskich jest produktem tradycyjnym województwa pomorskiego mus
i otrzymał „Perłę 2005” w ogólnopolskim konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo
puchar